Dobre Praktyki PPP
07.11.2010, kasia

Rynek PPP w Polsce 2009 – Investment Support

Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Szanowni Państwo,

Z perspektywy Investment Support mieliśmy okazję obserwować rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w różnych stadiach rozwoju. Ponad 5 lat temu temat PPP dopiero zaczynał pojawiać się w Polsce, ku zdziwieniu niektórych, że pod nową nazwą ujęte są mechanizmy przez niektóre podmioty znane i z powodzeniem wdrażane. W 2005 r. pojawiła się pierwsza ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która w ścisłe ramy prawne próbowała ująć różnorodność procesów przygotowania, przeprowadzenia oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi, planowanymi do realizacji w formule PPP. Z jednej strony, przez zbyt szczegółowe, a z drugiej – zbyt niedopracowane ujęcie różnych zagadnień, ustawa – zamiast otworzyć rynek na współpracę sektora publicznego i prywatnego – przyczyniła się do powiększenia wątpliwości, w jakim celu i jak stosować PPP.

Na szerszą skalę formuła współdziałania podczas realizacji zadań publicznych z partnerem prywatnym jest nowym doświadczeniem, dlatego pojawiła się potrzeba edukacji oraz wdrażania dobrych praktyk w tym zakresie. Jedną z propozycji stanowi Konkurs Dobre Praktyki PPP, którego czwarta edycja odbędzie się w tym roku, różnego rodzaju szkolenia oraz konferencje na temat PPP.

Nie do przecenienia są praktyczne przykłady pionierów – gmin i miast, które, mimo niemożliwej do zastosowania ustawy o PPP – przygotowywały przedsięwzięcia do realizacji z udziałem inwestorów prywatnych i pozyskiwały partnerów do współpracy. To głownie ich opinie – aby prawne regulacje dopuszczały a nie „przeregulowywały” PPP – stały się podstawą do uchwalenia pod koniec 2008 r. nowej ustawy o PPP – ramowej i ogólnej.

Obecnie, podstawą do przygotowania projektów z udziałem inwestorów prywatnych są dwa akty prawne, które weszły w życie w ubiegłym roku: ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Celem ustawodawcy było kompleksowe uregulowanie tej tematyki oraz udrożnienie procedur wyboru inwestora/partnera prywatnego.

Pierwszy rok obowiązywania nowych ustaw zaowocował kilkudziesięcioma ogłoszonymi postępowaniami na wybór podmiotu zewnętrznego do współpracy przy różnych projektach. Otwarcie się samorządów na tę formułę działania wskazuje, że po kilku latach nastąpił przełom w myśleniu o firmach prywatnych jako o partnerach działania dla celu publicznego.

Mając na względzie kryzysową sytuację na rynkach finansowych, mamy nadzieję, że rozpoczęte procedury zakończą się wyborem partnera prywatnego, podpisane umowy będą efektywnie realizowane, a ten pierwszy rok będzie stanowił rok otwarcia na partnerstwo publiczno-prywatne.

Agata Kozłowska

Prezes Investment Support

Pobierz raport Rynek PPP w Polsce 2009

Styczeń 2010 r.

©Wszelkie prawa zastrzeżone

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kalendarium wydarzeń PPP
Marzec 2020
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC
Partnerzy: