Dobre Praktyki PPP

Raporty

15.11.2010

PRACOWNIA PPP CZYLI CZTERY „P”

W Pracowni PPP przygotowujemy analizy poruszające, w naszej opinii, najważniejsze problemy dotyczące przygotowania oraz realizacji przedsięwzięć PPP. Patrzymy na wagę problemu oraz jego zrozumienie po stronie publicznej bądź prywatnej. Mamy nadzieję, że w wyniku refleksji nad istotnymi kwestiami, dotyczącymi PPP, zaczną funkcjonować dobre praktyki w tym zakresie, a cztery P w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego będą [...]

15.11.2010

Przygotowanie projektów PPP

„Przygotowanie projektów PPP” to analiza nr 1 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.
Kiedy rozpocząć pracę
Każdy projekt realizowany w partnerstwie publiczno- prywatnym jest inny. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem, podmiot publiczny, przygotowując przedsięwzięcie do wdrożenia a następnie negocjując je z podmiotami, które biorą udział w postępowaniu na wyłonienie partnera prywatnego czy też [...]

15.11.2010

Czy MARKET TESTING przesądza o powodzeniu PPP?

„Czy MARKET TESTING przesądza o powodzeniu PPP?” to analiza nr 2 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Sukces postępowania w dużej mierze zależy od przeprowadzenia (bądź nie) konsultacji rynkowych. Sukces ten możemy zmierzyć. W praktyce, w krajach o ugruntowanym doświadczeniu we wdrażaniu PPP, przyjęło się, iż efektywność [...]

15.11.2010

Rola analiz przedrealizacyjnych

„Rola analiz przedrealizacyjnych” to analiza nr 3 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Dyskusja na temat analiz przedrealizacyjnych toczy się paradoksalnie od momentu, kiedy obowiązek ich przeprowadzenia (zawarty w ustawie o PPP z 2005 r.) został zniesiony w nowej ustawie o PPP z 2008 r. Istotne jest, kto zabiera głos w dyskusji i bynajmniej [...]

15.11.2010

Strategiczny poziom przygotowania projektów PPP

„Strategiczny poziom przygotowania projektów PPP” to analiza nr 4 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Jest jeden przypadek, w którym można powiedzieć, że przeprowadzenie analiz dla planowanego do realizacji w PPP przedsięwzięcia jest niecelowe. Wówczas, gdy oparty na określonej strategii działania „model biznesowy” samorządu przewiduje realizację kilku (bądź więcej) projektów z udziałem partnera prywatnego [...]

15.11.2010

Pięć pytań na które trzeba odpowiedzieć przygotowując PPP

„Pięć pytań na które trzeba odpowiedzieć przygotowując PPP” to analiza nr 5 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP

Przewidywaną datą opracowania analizy jest 4 stycznia 2011 r. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt ze względu na możliwość przyspieszenia lub zamiany kolejności opracowania analiz.
Autor: Investment Support

Pracownia PPP czyli cztery P

W [...]

15.11.2010

Efektywność, Value for Money, Public Sector Comparator

„Efektywność, Value for Money, Public Sector Comparator” to analiza nr 6 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Wskazane w tytule element nie stanowią jedynie rozdziałów w analizie finansowo-ekonomicznej czy analizie efektywności. Są to kryteria, które nie tyle należy wykazać, ile same w sobie z góry przesądzają o skuteczności i możliwości powodzenia projektu [...]

15.11.2010

Analiza ryzyka

„Analiza ryzyka” to analiza nr 7 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Co to jest ryzyko, jakie są jego rodzaje i jak się je analizuje. Na te pytania odpowiada analiza, która również wskazuje, na jakich etapach przygotowań i wdrażania projektu PPP, ryzyko powinno być badane, aby móc je odnieść do faktycznych efektów z realizacji [...]

15.11.2010

Analiza interesariuszy

„Analiza interesariuszy” to analiza nr 8 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Wbrew pozorom projekt realizowany na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest współpracą opartą na realizacji interesów wyłącznie stron umowy – podmiotu publicznego i partnera prywatnego. Już na etapie przygotowań należy zidentyfikować oraz wziąć pod uwagę co najmniej kilka grup społecznych (interesariuszy), których efekty, [...]

15.11.2010

20 do 80. Przygotowanie projektu a zarządzanie kontraktem PPP

„20 do 80. Przygotowanie projektu a zarządzanie kontraktem PPP” to analiza nr 9 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP

-
Przewidywaną datą opracowania analizy jest 1 marca 2011 r. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt ze względu na możliwość przyspieszenia lub zamiany kolejności [...]

15.11.2010

Personel po stronie sektora publicznego a PPP

„Personel po stronie sektora publicznego a PPP” to analiza nr 10 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Analiza przedstawia sposób powołania oraz działania zespołu zarządzającego projektem/projektami PPP w ramach strukturalnych podmiotu publicznego. Załączono do niej projekty dokumentów i zarządzeń umożliwiających działanie zespołu.
Przewidywaną datą opracowania analizy jest 15 marca 2011 r. W [...]

15.11.2010

Personel po stronie sektora prywatnego a PPP

„Personel po stronie sektora prywatnego a PPP” to analiza nr 11 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Negocjacje z sektorem publicznym w ramach prowadzonej procedury wyboru partnera prywatnego są często wejściem w sam środek ścierania się różnych celów i interesów poszczególnych osób, reprezentujących podmiot publiczny. Specyfika działania podmiotów publicznych powoduje, że oprócz kwestii merytorycznych, [...]

15.11.2010

Doradcy w projektach PPP

„Doradcy w projektach PPP” to analiza nr 12 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP.

Opis analizy
Najbardziej istotną kwestią jest nie to, czy doradcy są potrzebni w przedsięwzięciach PPP, ale czy doradcy powinni pracować wewnątrz (in house) czy na zewnątrz zespołu realizującego projekt, bez względu na to, czy mówimy o stronie publicznej, czy prywatnej. O wiele [...]

15.11.2010

Negocjacje w PPP

„Negocjacje w PPP” to analiza nr 13 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP

Opis analizy
Analiza omawia zarówno formalne zasady prowadzenia negocjacji w ramach procedury wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza, jak i zawiera wskazówki biznesowe, dotyczące umiejętności prowadzenia rozmów i przekonywania do swoich koncepcji realizacji przedsięwzięcia.
Przewidywaną datą opracowania analizy jest 5 maja [...]

15.11.2010

Umowa o PPP

„Umowa o PPP” to analiza nr 14 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP

Opis analizy
Analiza omawia uwarunkowania i proces budowy umowy o PPP, która stanowi zwieńczenie postępowania na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza. Koncepcja umowy tworzy się na etapie analiz przedrealizacyjnych, a ostateczny kształt przyjmuje w momencie podpisania przez strony. Niekiedy czas tworzenie kontraktu to kilka lat. [...]

15.11.2010

Kiedy wydatek majątkowy, kiedy bieżący. Zagadnienia księgowe w PPP

„Kiedy wydatek majątkowy, kiedy bieżący. Zagadnienia księgowe w PPP” to analiza nr 15 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP

Opis analizy
Przedsięwzięcie PPP dla podmiotu publicznego musi być „wdrażalne”, a nie tylko bankowalne. Najważniejsze przy tym jest, aby montaż finansowy wpisywał się w regulacje finansów publicznych, był przejrzysty oraz akceptowalny nie tylko przez sam podmiot publiczny [...]

15.11.2010

Zagadnienia podatkowe w PPP

„Zagadnienia podatkowe w PPP” to analiza nr 16 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP

Opis analizy
Podatkowe problemy związane z transakcjami PPP najlepiej śledzić krok po kroku na przykładzie określonej ścieżki dojścia. Teoretyczny case study, zawarty analizie, wskazuje najtrudniejsze przypadki i propozycje rozwiązań. Istotne znaczenie ma praktyczne doświadczenie autorów, bowiem wiele problemów pozostaje w sferze interpretacji, [...]

15.11.2010

Klimat wokół projektu. Partycypacja i konsultacje społeczne.

„Klimat wokół projektu. Partycypacja i konsultacje społeczne” to analiza nr 17 opracowana w ramach Projektu 1 Pracowni PPP

Opis analizy
Budowanie klimatu wokół przedsięwzięcia planowanego do realizacji w PPP ma wpływ na poparcie społeczne dla inwestycji, powodzenie konsultacji rynkowych, a także na liczbę potencjalnych partnerów prywatnych, którzy będą zainteresowani współpracą przy projekcie. Tzw. „zła prasa” szczególnie poprzedzająca [...]

15.11.2010

Rynek aquaparków w Polsce na tle obiektów w innych krajach

Opis Raportu
Inwestycje w nowe obiekty z rozbudowanymi atrakcjami z zakresu rekreacji wodnej to nowy trend, jaki można obecnie zaobserwować wśród polskich podmiotów publicznych. Corocznie kolejne gminy decydują się na budowę nowego obiektu pływalni, aquaparku bądź parku wodnego. Opracowanie stanowi podsumowanie polskiego rynku największych obiektów (o powierzchni lustra wody powyżej 1.000 m2) oferujących dostęp do rozrywki [...]

15.11.2010

Rynek hal widowiskowo-sportowych w Polsce – zarządzanie finansowaniem i programem funkcjonalnym obiektu dla maksymalizowania jego efektywności ekonomicznej

Opis raportu
Raport prezentuje odpowiedź na pytania jak realizować inwestycję hali widowiskowo-sportowej dysponując minimalną ilością wkładu własnego. Opracowanie zawiera case study obiektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w oparciu m.in. o doświadczenia brytyjskie, niemieckie i kanadyjskie.
Jednocześnie opisane zostały sposoby maksymalizacji efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia i wskazane  założenia programów funkcjonalnych obiektów osiągających dobre wyniki ekonomiczne, a także przyczyny [...]

Kalendarium wydarzeń PPP
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC
Partnerzy: